Bijen in de media.


Koninklijke onderscheiding voor Gert Hartman

 

Op maandag 16 januari 2017 reikte burgemeester Annette Bronsvoort een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer G.J.A. (Gert) Hartman uit Lichtenvoorde, 78 jaar. Dit gebeurde tijdens de jaarvergadering van de Imkersvereniging ABTB, afd. Lichtenvoorde. De heer Hartman is gedecoreerd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Hartman ontvangt de onderscheiding voor zijn werk op het gebied van natuur, cultuur en educatie.

 

Hieronder volgt een opsomming van zijn vrijwilligerswerk.

1954 -heden

Bijenimker in Lichtenvoorde en omstreken

In 1954 haalt de heer Hartman zijn bijenimkersdiploma en wordt lid van de imkersvereniging ABTB afdeling Lichtenvoorde. Sindsdien heeft hij zich verder bekwaamd in het imkersvak. Ook heeft hij eigen bijenvolkjes gekweekt.

1956- heden

Medeoprichter en bouwer corsowagen De Boschlaan

In 1956 was de heer Hartman medeoprichter van wagenbouwersgroep De Boschlaan. Tot op de dag van vandaag helpt hij jaarlijks bij de bouw van de corsowagen en met het onderhoud en verzorgen van het dahliaveld.

1982 - 1991

Voorzitter en secretaris Imkersvereniging ABTB afd. Lichtenvoorde

De heer Hartman heeft deze dubbelfunctie tijdelijk vervuld. Hij heeft visies ontwikkeld, zodat er meer aandacht is bij het belang van behoud van goede bijenvolken. De vereniging groeide weer. De heer Hartman zorgde voor het verzamelen van veel tijdschriften en boeken over bijen en de natuur. Die literatuur is voor de vereniging bewaard gebleven. Zijn kennis en ervaring deelde hij op die manier. Hij droeg en draagt nog steeds het belang uit van bestuivingen door bijen voor de tuinbouw en de agrarische sector.

1982 - heden

Mentor en bijeninspecteur

De heer Hartman is mentor voor beginnende imkers. Zij komen vanuit de hele regio naar hem toe voor theorielessen. Binnen en buiten de vereniging heeft hij de taak van mentor. De heer Hartman zorgt voor onderhoud, het doorlopen van de diverse cyclussen, de handelingen, in het voorjaar de bijen de ruimte geven, adviezen, etc. Een goede mentor is van groot belang voor een imkersvereniging.

1983 - 1997

Organiseren reizen naar koolzaadveldjes en varroabestrijding

Namens de imkersvereniging organiseerde de heer Hartman uitstapjes voor de leden naar koolzaadvelden in heel Nederland voor bijenbestuivingen. Ook was hij actief in de varroabestrijding en het demonstreren hiervan voor de imkerleden.

1985 -1994

Inkoopmanager en later penningmeester

De heer Hartman organiseerde de inkoop van bijensuikers voor de imkersvereniging. Daarnaast verzorgde hij het financiële beheer van de vereniging: het op tijd aankopen van materialen, timing, en het geldstromenbeheer voor een goed lopende bijenvereniging.

2004 - heden

Uitleg en demonstraties

De heer Hartman is een promotor van het imker vak. Hij verzorgt bijenuitleg en demonstraties aan scholen (zowel in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs), verenigingen en zorginstellingen. Hij vindt het belangrijk om uitleg te geven over bijen en het belang van bijen voor de natuur.

2005 - 2013

Voorzitter van de imkersvereniging

De heer Hartman heeft ervoor gezorgd dat de imkersvereniging ABTB afd. Lichtenvoorde weer een actieve en groeiende vereniging is geworden met thans 40 leden.

2010 - heden

Medeoprichter en onderhouder bijenstal Lichtenvoorde

De heer Hartman heeft geholpen met het oprichten, bouwen en inrichten van de gezamenlijke bijenstal in het Wentholtpark in Lichtenvoorde. Nu is het een ontmoetingsplek waar imkers wekelijks samenkomen en waar kennisuitwisseling plaatsvindt. De heer Hartman is aanspreekpunt voor menig imker.

2007 - 2009

Vrijwilliger H. Bonifatiuskerk

De heer Hartman is al jaren vrijwilliger bij de H. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde: wijkcontactpersoon, kerkpost bezorgen, de kerkbalans ophalen. In de periode 2007-2009, tijdens een grote renovatie aan de Bonifatiuskerk, heeft hij zich ook fysiek voor de kerk ingezet.    

Imker worden?

Inmiddels hebben zich een aantal mensen opgegeven voor de basiscursus Imkeren en er is nog plaats voor enkelen vandaar deze herhaalde oproep.  

 

 

De imker

Imkersvereniging ABTB afdelingen Groenlo en Lichtenvoorde is een vereniging van mensen die bijenhouden zien als een vak en het veelal als hobby beleven. Bijenteelt als beroep komt in ons land voor bij zaadteeltbedrijven en enkele particulieren. Door het houden van bijen levert de imker met zijn bijen een belangrijke bijdrage aan natuurbehoud door bestuiving waardoor flora en fauna handhaven. Het is derhalve gewenst permanent bijen in de natuurgebieden te plaatsen. Door goed beheer van bijenvolken en het in stand houden en verbeteren van biotopen willen de imkers de honingbijen en ook andere insecten de mogelijkheid bieden om goed te floreren.
Bijen dragen tevens in hoge mate bij aan ons voedsel ( aan 80 procent van ons voedsel hebben bijen meegewerkt) door bestuiving van planten, gewassen en bij de groente- en fruitteelt. Zo speelt de bij een rol en levert ze een bijdrage aan natuurbehoud, land en tuinbouweconomie.

Nieuwe leden hard nodig!

De imkerij in Nederland kampt met een toenemende vergrijzing en is daarom actief op zoek naar nieuwe mensen die bijen willen houden als vrije tijdsbesteding.

Wij hebben nieuwe leden nodig om aan onze doelstelling te kunnen blijven voldoen. Alle leden ontvangen maandelijks het blad MIJN BIJEN, uitgave van: Imkersbond ABTB, Algemene Nederlandsche Imkersvereniging (ANI).

De afdeling Lichtenvoorde beschikt over een verenigingsstal “de Beezenmoat” in het Wentholtpark waar de bijen van de (beginnende) leden terecht kunnen als zij niet in staat zijn de volken op eigen terrein te plaatsen of begeleiding van gevorderde imkers wensen.

Het komende seizoen wordt  er bij voldoende deelname een basiscursus gegeven van + 12 lessen. Voor opgave en informatie: raadpleeg onze website: www.imkersoostgelre.nl

E-mail: jschut49@gmail.com of jhlansink@gmail.com 

p.s. Op bovenstaande foto ziet u 2 leden van de afd. Groenlo en Lichtenvoorde met het maken van bijenkasten.    


In de regio Aken (Duitsland) en daarbuiten is in de maand april 2016 Amerikaans vuilbroed geconstateerd. Geruchten dat de ziekte ook in Kreis Heinsberg zou zijn aangetroffen blijken ongegrond. 

Zie hiervoor:http://tsis.fli.bund.de/Reports/Info_SO.aspx?ts=902

De Nederlandse voorzorgsmaatregelen die een verdere verspreiding van de ziekte bij een uitbraak moet voorkomen zijn niet ingesteld. Imkers in Midden- en Zuid-Limburg zijn gewaarschuwd.

Amerikaans vuilbroed

Amerikaans vuilbroed is een ziekte onder larven van Europese honingbij. Het wordt veroorzaakt door de bacterie Paeni-bacillus larvae. De sporen van deze bacterie zijn resistent tegen hitte en uitdroging. De ziekte is niet overdraagbaar op mensen.


17-11-2015 volkskrant